New [澳洲升學講座:如何入讀澳洲星級學府?]

[澳洲升學講座:如何入讀澳洲星級學府?]

  • [澳洲升學講座:如何入讀澳洲星級學府?]
  • 庫存狀態:

[澳洲升學講座:如何入讀澳洲星級學府?]

各位同學開學兩星期啦,準備好考試和報大學未呢?趁住學期開始,不彷早啲預備海外升學方案,盡早得到有條件取錄,輕鬆無壓準備公開考試!

到呢一刻都未知到底自己適合讀咩大學?入大學讀咩學科好?想知受香港學生歡迎嘅熱門科目入讀要求?幾時要開始報大學?

放心~ 亞思博嘅澳洲升學講座會解答到你嘅問題~


澳洲升學講座:如何入讀澳洲星級學府?

日期:9月25日(星期六)

時間:早上11時至下午12時半

形式:線上會議(費用全免)

對象:2022 DSE | IB | AL 考生 | Form 4 - Form 5 學生 | 現讀副學士及高級文憑學生 | 家長

內容:

- 澳洲八大報讀須知

- Curtin University [科廷大學] 及 University of Technology Sydney [悉尼科技大學]收生代表親身介紹大學及各科收生要求

- 星級學府申請攻略

- 物理治療、職業治療、工程、商科等熱門學科申請攻略!!

- 澳洲開關最新資訊 留學生入境有望!?

- 港人畢業生移民澳洲策略分享

- 即時一對一升學諮詢


想前往澳洲讀書嘅您,立即報名參加我地今次嘅升學講座啦!!

———————————————

亞思博教育移民 Expert Education & Visa Services

查詢/諮詢電話: +852 2827 8988

WhatsApp: (升學) +852 6876 1650/ +852 9353 0368

(移民) +852 9147 0697

電郵: info@experteducation.hk

網頁: www.experteducation.hk

地址: 香港上環德輔道中272-284號興業商業中心3樓303室

———————————————